31

MATBUU EVRAK

Matbu evraklar kurumumuzun alacak - beyan durumunun yapılması, kurum içi ve kurum dışı bilgilendirme yapılması gereken araçlardır. Bu evraklar farklıdır, yani adlandırılsada eskidir hepsinin niteliği aynıdır. “Bilgilendirme” yi kontrol ederek alma.

Fatura, İrsaliye gibi Kurumsal Evraklar

Yönetmelikler Fatura, İrsaliye gibi evrakların bir nüshasının saklanmasını diğer nüshasının muhasebeye ve müşteriye verilerek vergilendirilmesi yönündedır.

Matbu Evrak Çeşitleri

 • fatura
 • İrsaliye
 • İrsaliyeli Fatura
 • Serbest Meslek Makbuzu
 • Gider Pusulası
 • Özel Faturalar
 • Perakende Satış Fişi
 • Adisyon
 • Yolcu Taşıma Bileti
 • Taşıma İrsaliyesi
 • Günlük Müşteri Listesi (Oteller için)
 • reçete
 • Tahsilat Makbuzu
 • Tediye Makbuzu
 • Avans Makbuzu